header

Hitelezői igény bejelentéséhez kapcsolódó regisztrációs díj

Felszámolási eljárásban a hitelező a rendelkezésre álló okirati bizonyítékok (számla, szerződés, bírósági határozat, stb.) másolatának megküldésével és a nyilvántartásba vételi díj befizetésének egyidejű igazolásával jelentheti be hitelezői igényét a felszámolónál.

Az 1991. évi XLIX. tv. (Cstv.) 28. § 2. bek. f.) pont és 46. § 7. bek. szerint a nyilvántartásba vételi díjat (a követelés 1%-a, min. 5.000 Ft, max. 200.000 Ft) az illetékes törvényszék Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára - a bírósági ügyszámra hivatkozással - kell befizetni, amelynek bankszámlaszámát a felszámolást elrendelő végzés közzététele is megjelöl a Cégközlönyben. A TREND FELSZÁMOLÓ Zrt. honlapján levő tájékoztatás külön tartalmazza a bírósági számlaszámokat.

A hitelezőknek a felszámolási eljárás Cégközlönyben való közzétételétől számított 40 napon belül kell bejelenteniük követeléseiket a felszámoló felé.